Nogle synes, at vi skriver meget. Andre at vi har meget at sige...

Branding er ofte afsenderorienteret. Desværre. Hvis brandet havde været en person ville man sige, at vedkommende var selvcentreret. Kun talte om sig selv og ikke inddrog andre. Hvem ville ikke blive træt af en sådan person? Derfor taler afsenderorienteret branding ofte for døve øren.

Branding bør være modtagerorienteret. Lydhør overfor markedet og dets ønsker til dig som brand.

Vi ser dit brand fra markedets synsvinkel. Brands er lige så sjove, kloge, farverige, komplekse, levende etc. som de mennesker, de kommunikerer med.

Branding handler om at skabe fællesskaber. Derfor hedder vores brandingstrategi "Making friends".

Vi arbejder med modtagerstyret kommunikation og knytter rationelle og emotionelle bånd til brandet.

Brands er lige så forskellige som mennesker. Man kan kun knytte emotioner til et brand, hvis det forbindes med menneskelige karaktertræk og værdier.

Vi skaber en tæt relation til dit brand. Gør det til en ven med øget liking, præference og loyalitet til følge.

80% af vores branding og kommunikation er skabt til de sociale medier.